Tandem yamaç paraşütü için azami kilo sınırı 105 kg.dır. Boy sınırı yoktur.